Laatste artikels

Welke evolutie zie je in de vastgoedprijzen?

Hoeveel kostte de gemiddelde bouwgrond in Vlaanderen in euro/m² in 1995, vergelijk dit met de prijs in 2009. Wat denk je van deze vastgoedprijsevolutie? Lijkt een belegging in vastgoed je op deze basis een verstandige keuze?
Lees meer >>


Beleggen in vastgoed: Orlando Florida of eigen land

In simpele taal ga ik uitleggen waarom het voor mij niet haalbaar is om te beleggen in eigen land. Eigenlijk hangt het allemaal af van je toekomstperspectief. Mijn toekomst perspectief was een pand te kopen, te verhuren en na 15 jaar het pand volledig terug betaald te hebben.
Lees meer >>


Deskundige hulp vermogensbeheer

Bij je financiële instelling kan je natuurlijk altijd terecht voor een advies inzake het beleggingsklimaat en de beleggingsmogelijkheden van het ogenblik. Dergelijk advies, hoe waardevol het op zichzelf beschouwd ook moge zijn, mist echter diepgang wanneer de man of de vrouw die het je geeft geen inzicht heeft in de samenstelling van je vermogen en in je persoonlijke verwachtingen omtrent veiligheid en opbrengst.
Lees meer >>


De gulden regel voor elke belegger

Het allerbelangrijkste waar je als belegger moet op letten, is dat je zorgt voor een voldoende en verantwoorde spreiding van je beleggingen. Wie deze regel in de wind slaat, waagt zich aan een financieel avontuur en zal vaak bedrogen uitkomen.
Lees meer >>


De belangrijkste aspecten van beleggingen

Een belangrijk aspect van elk beleggingsinstrument is de vergoeding die eraan verbonden is. Denken we maar aan de vaste rente bij obligaties en kasbons, aan het recht op een deelname in de winst bij aandelen, aan het feit dat goud ais dusdanig geen inkomen oplevert enz.
Lees meer >>


Beleggen in diamanten

Hoewel ook gekleurde edelstenen zoals b.v. smaragden, robijnen en saffieren, die alle drie voornamelijk aluminiumoxide bevatten, wel eens als belegging aangewend worden, is het toch de uit zuivere koolstof bestaande diamanten die hier de hoofdrol speelt.
Lees meer >>


Starten met duurzaam beleggen

Sinds de economische crisis heeft beleggen een heel stuk van zijn charme verloren. Anderzijds brengen conventionele spaarboekjes nog amper rente op en is het klimaat voor beleggen nog nooit zo gunstig geweest. Het zijn vooral de duurzame beleggingen die de mensen aanspreken. Want wie wil nog investeren in bedrijven die het niet al te nauw nemen met de ethiek? Duurzaam beleggen zit in de lift. Maar hoe begin je er aan? En wat zijn de risico´s?
Lees meer >>


Aandelen met Verminderde Voorheffing: strips

Op interesten betaalt u in principe 15 procent roerende voorheffing. Dividenden van aandelen worden echter be­last tegen 25 procent. Maar ook hier zijn uitzonderingen. Bezit u ‘aandelen met verminderde voorheffing’, ook wel W- aandelen genoemd, dan betaalt u slechts 15 procent. Bo­vendien noteren deze W-aandelen doorgaans een stuk goedkoper dan hun gewone broertjes. W-aandelen zoeken is dus beslist de boodschap.
Lees meer >>


Sicavs en beveks: vrij van roerende voorheffing, maar…

Van uw bankier heeft u het wellicht al meermaals te horen gekregen: met sicavs en beveks heeft u de mogelijkheid om vrij van roerende voorheffing geld te beleggen. Maar zegt uw bankier u ook welke kosten daar wél bij komen?
Lees meer >>


Een auto leasen: altijd het nieuwste model

Vroeger was leasing geen voorrecht voor zelfstandigen. Maar nu kunnen ook particulieren kiezen voor auto leasen. Merkverdelers en banken komen steeds vaker met deze zogenaamde ‘personal lease’ op de proppen. Maar is dat ook wel interessant?
Lees meer >>