Beleggen in edele metalen

Diverse beleggingen in edele metalen

Beleggen in goud als edelmetaal

Wie in edele metalen of goud wenst te beleggen, heeft heel wat mogelijkheden te zijner beschikking.

In de eerste plaats zijn er de goudstaven van 12,5 kg, die internationaal verhandeld worden. Voor de doorsnee belegger vallen die natuurlijk wat duur uit, maar er bestaat een heel scala van goudstaven en goudplaatjes, van één kg tot enkele g. Het zuiverheidsgehalte van deze staven en plaatjes wordt gewaarborgd door gespecialiseerde firma's, die het goud daartoe van hun stempel voorzien.

Een flink stuk populairder als belegging in edele metalen, zijn evenwel de gouden munten. De belegger moet wel duidelijk het onderscheid maken tussen munten waarvan een ruime hoeveelheid voorhanden is (omdat ze nog altijd aangemaakt worden b.v.) en munten die zeldzaam zijn. In het eerste geval zal de waarde van de munt volledig afhankelijk zijn van de hoeveelheid goud die ze bevat. Stijgt de goudprijs, dan stijgt de waarde van de munt, en daalt de goudprijs dan daalt de waarde van de munt. In het tweede geval – bij zeldzame munten – zal het gewicht aan goud dat de munt bevat maar een bijkomende rol spelen. Het gewicht aan edel metaal bepaalt in feite slechts de 'bodemprijs'. Het is vooral de verzamelwaarde van de munt die zal bepalen welke koers je ervoor moet betalen of welke prijs je ervoor krijgt. De evolutie van de goudprijs is in de waardeontwikkeling van een dergelijke munt dus in feite slechts van ondergeschikt belang. Het moge dan ook duidelijk zijn dat slechts munten van de eerste soort in aanmerking komen voor de belegger die werkelijk in goud wenst te beleggen. Stippen we hierbij ook aan dat penningen die worden uitgegeven ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen, zoals b.v. het Rubensjaar, niet in aanmerking komen voor wie in goud wil beleggen. De prijs waartegen ze uitgegeven worden, ligt meestal beduidend hoger dan de waarde van het goud dat ze bevatten. In de meeste gevallen zijn ze bovendien niet echt zeldzaam en is ook hun artistieke waarde beperkt.

Een belangrijk facet waar de belegger in goud rekening moet mee houden is de gaafheid wan dat goud. Een beschadiging aan een staaf en vooral aan een munt zal een waardevermindering met zich mee brengen.

Andere mogelijkheden om in goud te beleggen zijn b.v. de goudrekening en het goudcertificaat. Een goudrekening is een rekening bij een financiële instelling waarop niet een tegoed aan geld maar een tegoed aan goud geregistreerd wordt. De rekeninghouder kan goud kopen (dat door de bank op zijn naam bewaard zal worden) en goud verkopen (dat door de bank van zijn goudtegoed zal afgenomen worden). Na elke transactie ontvangt hij een rekeninguittreksel dat de details van de transactie en het saldo van de rekening, dat uit een gewicht aan goud bestaat, vermeldt. Een goudcertificaat is een certificaat dat specificeert dat de houder ervan eigenaar is van een bepaalde hoeveelheid goud (die bij een financiële instelling berust).

 

De goudprijs

De prijs van het goud wordt vooral bepaald op de internationale goudmarkt en uitgedrukt in Amerikaanse dollar per troy ounce (= 31,1035 g) goud. Belangrijke centra in deze handel zijn Londen, New York en Zürich.

Meestal zal je als belegger iets meer betalen dan de werkelijke goudwaarde van de staaf of munt. Je betaalt een premie die normaal zal toenemen naar gelang het gewicht van de staaf of munt lager is. Of m.a.w. voor een staaf van één kg zal je minder 'toeslag' moeten betalen dan voor tien staven van 100 g.

 

Beleggen in goudmijnaandelen

Het beleggen in goudmijnaandelen wordt vaak voorgesteld als een aantrekkelijk alternatief voor een belegging in goud. Hun koers wordt meebepaald door de evolutie van de goudprijs en het klassieke bezwaar dat goud geen inkomen oplevert, valt weg daar deze maatschappijen wel een dividend uitkeren. Toch mag een dergelijke belegging helemaal niet gelijkgeschakeld worden met een directe belegging in goud. Er bestaat uiteraard een zeker verband tussen de evolutie van de goudprijs en die van de aandelen van maatschappijen die goudmijnen uitbaten, maar de belegger dient ook terdege rekening te houden met het specifieke karakter van de verschillende maatschappijen en de specifieke risico's die zij vertegenwoordigen. Zo wordt b.v. momenteel aangenomen dat Zuidafrikaanse goudmijnaandelen een politiek risico inhouden. De koersevolutie van deze aandelen wordt mede beïnvloed door de politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika, en dit zelfs in sterke mate.

In veel gevallen is goud vrijgesteld van BTW. Bij aankoop van gouden munten of goudbaren als belegging hoeft er dus geen BTW betaald te worden. Omdat de prijs van beleggingsgoud internationaal hetzelfde is, zou btw-heffing de concurrentieverhoudingen verstoren.

 

Zilver en platina

Twee andere edele metalen zijn het zilver en het platina. De beleggingsmogelijkheden en -karakteristieken zijn ongeveer dezelfde als die van goud. Wel dien je er rekening mee te houden dat voor deze twee metalen geen speciaal BTW-tarief bestaat. Op transacties in deze metalen is, net zoals dat overigens ook voor goud buiten de beleggingssfeer het geval is, dus een BTW van 19 % verschuldigd.