Beurs in opties

Opties zijn rechten die gedurende een bepaalde, beperkte periode kunnen worden uitgeoefend en waarvan de waarde voortdurend kan schommelen. Die rechten kunnen gedurende die beperkte periode ook verhandeld worden. Wie b.v. via het kopen van een call het recht verworven heeft om bepaalde aandelen te kopen tegen bepaalde voorwaarden, kan dat recht doorverkopen aan iemand anders. Die verhandeling van opties wordt gecentraliseerd op een optiebeurs.

Die optiebeurs heeft eigenlijk verscheidene functies :

- zij standaardiseert de optiecontracten inzake de uitoefenprijs, de afloopdatum en de hoeveelheid onderliggende waarde;

- zij treedt op als schakel tussen de koper en de schrijver van de optie;

- zij fungeert als markt voor de kopers van een optie die hun recht willen verkopen en voor de schrijvers van een optie die van hun verplichting afwillen.

 

De koers van een optie

Op de optiebeurs komen de koersen van de opties tot stand op basis van vraag en aanbod. Vraag en aanbod zullen op hun beurt echter weer bepaald worden door een aantal factoren die de waarde van de optie bepalen.

Net zoals bij de warrant, die op bepaalde punten zeer goed met een call-optie vergelijkbaar is, spelen bij de waardebepaling van een optie twee elementen. Enerzijds is er de intrinsieke waarde van het recht ('Wat is de winst die er te rapen valt mocht het recht effectief uitgeoefend worden ?') en anderzijds is er de tijdswaarde. Deze tijdswaarde weerspiegelt de kans dat de intrinsieke waarde van de optie voor haar afloopdatum nog toeneemt en zorgt ervoor dat de optie tot haar afloopdatum een zekere waarde behoudt zelfs zo de intrinsieke waarde nul zou worden. Herlees eventueel eens wat we hierover inzake de warrant schreven onder het trefwoord 'Obligaties en kasbons'.

 

Beleggen in opties

Bij het beleggen in opties moetje steeds zeer goed met het volgende rekening

houden :

- wanneer je een optie koopt loop je het risico je volledige inzet te verliezen, maar anderzijds zal je ook nooit meer dan je inzet verliezen;

- opties moeten van nabij opgevolgd worden, primo, omdat de waarde ervan zeer sterk kan schommelen en secundo omdat ze compleet waardeloos worden eens de afloopdatum bereikt is;

- ongedekt opties schrijven is voor de modale belegger totaal uit den boze gezien de enorme risico's die eraan verbonden zijn

 

Verschillende opties

Er bestaan opties op heel wat verschillende financiële instrumenten. Klassiek zijn de opties op aandelen, maar er bestaan ook opties op obligaties, edele netalen, valuta, beursindices enz.

De aandelenopties die werkgevers aan hun werknemers kunnen aanbieden en de fiscale voordelen die hieraan verbonden kunnen zijn.