Wat is een aandeel?

Een aandeel is een recht op een evenredig deel van het zuiver vermogen van een vennootschap. Maar laten we ook hier de droge definitie even opzij zetten en kijken wat een aandeel eigenlijk allemaal inhoudt.

Een aantal mensen willen een bedrijf opzetten. Daartoe is kapitaal nodig. Dit kapitaal brengen zij ofwel zelf samen, ofwel doen zij een beroep op de 'kapitaalmarkt'. Iedereen die kapitaal inbrengt, wordt mede-eigenaar van de vennootschap. In ruil voor zijn inbreng ontvangt hij een aantal aandelen. Het kan daarbij zowel om aandelen op naam als om aandelen aan toonder gaan. Aandelen op naam zijn b.v. gebruikelijk in de Angelsaksische landen, in Zwitserland, in Italië enz. In ons land daarentegen zijn de aandelen meestal aan toonder.

Zo'n aandeel aan toonder bestaat materieel uit een mantel en een couponblad. De mantel draagt de naam van de vennootschap. Het couponblad bevat een reeks couponnetjes. Zo de vennootschap een gedeelte van haar winst bepaalbaar stelt onder de vorm van een dividend, zal de aandeelhouder één van de couponnetjes moeten knippen en innen. De uitbetaling van die dividenden gebeurt voor grote vennootschappen normaal via de loketten van een of meer financiële instellingen.

Alle aandelen van grote vennootschappen worden 'ter beurze' genoteerd. De aandelenbeurs is een georganiseerde markt waar aandelen verhandeld worden en tegen een koers die tot stand komt op basis van vraag en aanbod.