Wat zijn opties?

Opties zijn een erg complexe materie… en ze laten zich dus ook maar moeilijk op een paar bladzijden beschrijven. Wat we in dit werk over opties kunnen vertellen, zal je dan ook slechts als een summiere kennismaking zien.

Een optie is een recht om voor een bepaalde datum (de afloopdatum) een zekere hoeveelheid van een welbepaald goed (de onderliggende waarde) te open of te verkopen tegen een voorafbepaalde prijs (de uitoefenprijs).

Een optie die zowat iedereen kent is de optie die door de verkoper van een onterend goed (b.v. een huis) gegeven wordt aan een potentiële koper, waarbij deze laatste van de verkoper het exclusieve recht krijgt om tot de afgesproken datum het onroerend goed te kopen tegen de afgesproken prijs, lok in de beleggingswereld kent men opties. De onderliggende waarde is in dat geval echter geen onroerend goed maar een financieel instrument. Opties en aandelen zijn ongetwijfeld het best bekende voorbeeld. Bovendien zijn de meerwaarden van die opties gestandaardiseerd zodat zij op een ruime (beurs) markt verhandeld kunnen worden.

Hoewel opties in de beleggingswereld reeds eerder bekend waren onder de vorm van de zgn. 'premie-affaires', moet het ontstaan van de moderne opties gesitueerd worden bij de creatie in 1973 van een speciale optiebeurs in Chigago. Dit verklaart ook meteen waarom heel wat termen die courant in verband met opties gebruikt worden, eigenlijk Amerikaanse termen zijn.